Statuten en officiële documenten – ANBI

jaarverslag 2018

 

Jaarrekening 2018

 

jaarverslag 2018 WERKPLAN 2020 Beleidsplan 2020-2022 28 mei

 

ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht, roepnaam Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist voldoet aan de voorwaarden van de belastingdienst inzake ANBI. Dat betekent dat u aan ons kunt schenken en de gift kan aftrekken van uw fiscaal inkomen.

Als u wilt schenken kan dat op ons rekeningnummer NL16RABO0307352609 ten name van SWOK-Midden, onder vermelding van gift plus uw naam.

Ons RSIN nummer is 808368023