Onze stichting

Over Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht/Vlist

Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht (SWOB) is in 2000 opgericht. Sinds 2015 is de SWOB veranderd in een welzijnsbrede stichting die de naam Stichting Welzijn en Ondersteuning Bergambacht / Vlist (SWOBV) heeft gekregen. Per 2019 draagt de stichting als naam: Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard-midden. De SWOK-Midden zet zich in voor alle (kwetsbare) inwoners van de volgende zes kernen, te weten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist.

De SWOK-Midden heeft een betrokken en bekwaam vrijwillig bestuur, waarvan de leden zoveel mogelijk de zes kernen vertegenwoordigen. Daarnaast is de dagelijkse leiding in handen van de algemeen manager/coördinator, bijgestaan door meerdere welzijnsadviseurs, de communicatiemedewerker, de administratief en financieel medewerker en de receptiemedewerker werkzaam via Promen. Zij zorgen voor bereikbaarheid, individuele hulp, informatie en advies, organisatie en projectmanagement, vrijwilligersmanagement en ontwikkeling passend beleid en producten. Met name de diensten en activiteiten worden verricht door vrijwilligers (circa 300 personen).

Vrijwilligerswerk is een gezamenlijk belang van onze organisatie, van de inwoners van de kernen, van onze vrijwilligers en van de Gemeente Krimpenerwaard.


Doel:
 Tot de doelgroep behoren alle (kwetsbare) inwoners van de zes kernen, te weten Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Haastrecht, Stolwijk en Vlist, in de gemeente Krimpenerwaard.

  1. De stichting stelt zich ten doel voor de bovengenoemde doelgroep:
  • het bevorderen van het welzijn binnen de onderstaande levensdomeinen
  • het emotioneel welbevinden, ofwel de subjectieve ervaring van welbevinden.
  • het psychologisch welbevinden, ook wel de zelfrealisatie, zelfredzaamheid, autonomie en eigen kracht genoemd.
  • het sociaal welbevinden, te zien aan het effectief kunnen functioneren in de maatschappij door participatie (daginvulling volgens eigen interesse en onderhouden van sociale contacten, maatschappelijke participatie, participatie in taal en participatie in arbeid), interpersoonlijke relaties (gezin, familie, vrienden, etc.) en sociale inclusie.
  • het lichamelijke gevoel van welbevinden.
  • wonen, inkomen, mantelzorg, mobiliteit en zorg.
  • Het ontplooien van initiatieven en het aanmoedigen, initiëren, ontwikkelen, coördineren, uitvoeren en adviseren van werkzaamheden die tot de verwezenlijking van dit doel kunnen leiden.
  1. Bij de uitwerking van de doelstelling is laagdrempeligheid, de keuzevrijheid ten aanzien van activiteiten en vraag om ondersteuning van de inwoners een belangrijk uitgangspunt.
"Wilt u een activiteit opzetten met vrijwilligers? Het SWOK-Midden-team ontmoet u graag! We kunnen u faciliteren met ruimte, kennis etc."

Lees meer over ons in ons Werkplan 2016.