De gemeente is gestopt met de mantelzorgpas zoals we deze nu kennen, u heeft tot juli de tijd om het saldo dat nog op de pas staat op te maken, wij verzoeken u dringend om hier gebruik van te maken! In plaats van de mantelzorgpas worden er Krimpenerwaardcadeaubonnen verstrekt.

Waardering mantelzorgers

De gemeente Krimpenerwaard waardeert uw inzet als mantelzorger enorm! Als teken van waardering ontvangen mantelzorgers in 2019 Krimpenerwaardcadeaubonnen ter waarde van € 100,-. Mantelzorgers kunnen de waardering bij het mantelzorgsteunpunt van de welzijnsstichtingen aanvragen via het formulier Waardering Mantelzorg 2019. Kijk hiervoor op www.krimpenerwaard.nl\samenindekrimpenerwaard of neem contact op met de welzijnsstichting bij u in de buurt.

Wanneer komt u als mantelzorger in aanmerking voor de gemeentelijke waardering?

U bent mantelzorger wanneer u langdurig en onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, kind of vriend(in). Degene die u verzorgt, is inwoner van de gemeente Krimpenerwaard. U zorgt in ieder geval voor een periode van drie maanden en voor ten minste gemiddeld acht uur per week voor de zorgvrager in het jaar 2019. Het geven van gebruikelijke zorg valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke zorg is normale zorg die u als partner, ouder of familielid aan iemand geeft. Mantelzorg gaat over meer zorg dan men normaal gesproken van elkaar kan verwachten.

De Krimpenerwaardcadeaubonnen  kunnen vanaf 1 maart worden aangevraagd bij de Welzijnsorganisaties behorend bij uw kern, de bonnen worden aan huis afgeleverd!!

Zorgt u gemiddeld 8 uur per week en meer dan 3 maanden voor een naaste? Vraag de gemeentelijke Krimpenerwaardcadeaubonnen aan via ons inloopspreekuur of het secretariaat. Vanuit de gemeente gelden nieuwe regels; u moet per jaar aangeven of u nog mantelzorger bent. Kijk op www.samenindekrimpenerwaardpas.nl