Vervoer

Vervoersservice

In alle kernen is er personenvervoer mogelijk, bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of naar een familielid.

Blije Rijder voor Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude

Het doel van de vervoerservice de Blije Rijder is het vervoeren van deur tot deur voor ouderen en andere kwetsbare doelgroepen uit de kernen Ammerstol, Bergambacht en Berkenwoude. Zo willen we voorkomen dat mensen in een sociaal isolement raken. We streven ernaar met dit vervoerssysteem de mogelijkheid tot deelname aan het maatschappelijk en sociaal verkeer te vergroten. Het gaat om ritten die niet met de Groene Hart Hopper of taxi gereden kunnen worden, bijvoorbeeld omdat dit in verhouding veel te duur is, of niet vergoed wordt. Ook is begeleiding mogelijk bij een bezoek aan het ziekenhuis.

Onze vervoerservice draait geheel op vrijwilligers en mede daarom verzoeken wij u uw rit minimaal drie werkdagen van te voren te reserveren. Als u later belt kunnen wij u niet garanderen dat wij u de rit kunnen aanbieden. Er zijn vaste tarieven die dienen als onkostenvergoeding en u rekent direct af met de chauffeur. De rit kunt u aanvragen door contact met ons op te nemen.

Tarieven 2020 Blije Rijder

OV-Meedoenpas

Sinds eind 2019 werkt de gemeente Krimpenerwaard samen met vervoersorganisatie Arriva voor de inzet van een gratis vervoersvoorziening voor AOW-gerechtigden met een laag inkomen en voor deelnemers aan een re-integratietraject. Hiermee kunnen oudere inwoners ondanks hun lage inkomen blijven meedoen aan activiteiten. Inwoners die meewerken aan een re-integratie- en/of inburgeringstraject kunnen met de Meedoenpas met het openbaar vervoer naar hun (vrijwilligers)werk reizen.  

De gemeente Krimpenerwaard sloot een dienstverleningsovereenkomst met busmaatschappij Arriva waardoor de OV-Meedoenpas kan worden ingezet.

OV-Meedoenpas voor inwoners die deelnemen aan een re-integratie- en/of inburgeringstraject

De OV-pas voor inwoners die deelnemen aan een re-integratie- en/of inburgeringstraject is een maatwerkvoorziening die door de begeleidende consulent van Sociale Zaken wordt toegewezen. Het is niet mogelijk voor inwoners om zelf een aanvraag in te dienen. De passen worden gefaseerd ingevoerd; wanneer een pas is toegekend, wordt een reisproduct voor het desbetreffende traject op de pas geplaatst. Met de gratis OV-pas kunnen de inwoners naar hun (vrijwilligers)werk reizen of kunnen ze activiteiten bezoeken die hen een stap dichter bij werk brengt (denk aan het volgen van een sollicitatietraining). Door de invoering van deze pas worden aanvragen en wijzigingen sneller afgehandeld en hoeven er achteraf geen reiskosten meer gedeclareerd te worden.

OV-Meedoenpas voor ouderen met een laag inkomen

Ook AOW-gerechtigden met een laag inkomen kunnen gebruik maken van een gratis OV-Meedoenpas. Met deze pas kunnen oudere inwoners die AOW krijgen en een inkomen tot maximaal 120% van de geldende bijstands- of AOW-norm ontvangen (voor een alleenstaande gaat dit om maximaal € 1.411,50 per maand) gratis gebruik maken van openbaar vervoer tijdens de daluren in het gebied Zuid-Holland Noord. De doelgroep kan gebruik maken van alle bussen van Arriva in Zuid Holland én de buslijnen van Syntus die door de gemeente Krimpenerwaard lopen.

De welzijnsstichtingen kunnen de AOW-gerechtigden met een laag inkomen helpen met het aanvragen van de OV-Meedoenpas. De ouderen kunnen een aanvraagformulier met een retourenvelop ophalen bij de welzijnsstichting, maar het aanvraagformulier is ook te downloaden vanaf www.krimpenerwaard.nl/laaginkomen. Op deze website vindt de doelgroep ook meer informatie over de OV-Meedoenpas en de inkomensgrenzen.

AOW-gerechtigden met een laag inkomen kunnen de pas vanaf heden aanvragen. De pas is geldig voor de duur van 1 jaar vanaf 1 maart 2020.

Startmoment OV-Meedoenpas
Op maandag 13 januari overhandigde Martijn van de Weijer, regiodirecteur West van Arriva de symbolische eerste Meedoenpas aan de 94-jarige mevrouw Brouwer en aan wethouder Jan Vente.

Mevrouw Brouwer: “Ik ben erg blij met de OV-Meedoenpas! Ik woon in Schoonhoven en ik kan nu met het openbaar vervoer naar Stolwijk of Bergambacht reizen als ik een uitvoering van een koor wil bezoeken. Ook ben ik van plan om met de bus naar een voorstelling in de Goudse Schouwburg te gaan.”

 

Op de foto v.l.n.r. Martijn van de Weijer, mevrouw Brouwer en wethouder Jan Vente

Stichting Vrijwillige Hulpdienst voor Haastrecht en Vlist

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Haastrecht wilt met deze dienst de zelfredzaamheid van ouderen, zieken en andere hulpbehoevenden in Haastrecht en omgeving bevorderen. Zij zijn bereikbaar via de telefoonnummers 0182-503415 en 0182-795360. Graag uw verzoek, indien mogelijk, minimaal 48 uur van te voren indienen. De kosten voor een enkele rit bedragen:

  • € 1,50 voor een rit binnen de kern Haastrecht.
  • € 2,50 voor een rit naar/van Goverwelle.
  • € 3,75 voor een rit naar ziekenhuis/zorginstelling enz. in Gouda.
  • € 0,25 per gereden kilometer voor overige ritten.

 

Histo Stolwijk voor Stolwijk en Vlist

Histo Stolwijk voorziet de bewoners van Stolwijk en Vlist in het vervoer naar het ziekenhuis in Gouda, vervoer naar Bergambacht en vervoer binnen Stolwijk. Graag 3 dagen van te voren reserveren bij mevrouw Lonneke Lakerveld. Zij is bereikbaar op de telefoonnummers 0182-342966 of 0182-342921, of door te mailen naar lonlakerveld@planet.nl.

De kosten voor Stolwijk, start bij € 2,50 heen en terug. Het tarief is € 0,35 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. De kosten voor structureel vervoer worden in overleg vastgesteld. Bij een bezoek aan het ziekenhuis is er ook begeleiding mogelijk. Ook vervoer naar De Baanbreker, activiteitencentrum in Stolwijk, is mogelijk.

 

Alternatieven

Vlist; BELBUS  Meer informatie via 0182-383032 of kijk op www.belbus-schoonhoven.nl

Buurtbus Vlist Schoonhoven of Vlist Woerden  Kijk op www.9292.nl of bel 0900-9292

Buurtbus Stolwijk-Achterbroek-Berkenwoude-Lekkerkerk 5 keer per dag. Kijk op www.9292.nl of bel 0900-9292

GroeneHartHopper: is een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer alleen voor inwoners van de regio Midden-Holland. De GroeneHartHopper is een vorm van Collectief Vraagafhandelijk Vervoer (CVV). De GroeneHartHopper combineert het vervoer van OV-reizigers en het vervoer van mensen, die in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) op grond van hun functiebeperking geïndiceerd zijn voor een Wmo-pas voor het CVV. Een Wmo-pas kunt u aanvragen bij de gemeente. Dit vervoer is op afroep beschikbaar waarbij pashouders tegen een gereduceerd tarief van deur tot deur kunnen reizen.

Te reserveren via het (gratis) reserveringsnummer 0800-0220900 of te bestellen op de website. Zeven dagen per week, van deur naar deur. Tot 4 uur van te voren reserveren.

Valys: is er voor mensen met een mobiliteitsbeperking en kunt u gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Ook in combinatie met de trein en ander openbaar vervoer mogelijk. Tevens is er begeleiding mogelijk. U kunt een Valys-pas aanvragen bij Valys. Telefoonnummer 0900-9630 (€ 0,05 per minuut). Tot één dag van te voren te boeken.

Regiobus Groene Hart Ziekenhuis voor Bergambacht, Stolwijk en Haastrecht: Deze bus rijdt:

  • elke maandag de route Gouda-Haastrecht-Oudewater-Bodegraven-Gouda. Klik hier voor de route.
  • elke dinsdag de route Gouda-Stolwijk-Schoonhoven-Bergambacht-Gouda. Klik hier voor de route.

De GHZ-Regiobus is gratis voor patiënten en één familielid of vriend. Geen reservering nodig. Kijk voor opstapplaatsen en tijden op de website, zoek op Regiobus of vraag bij ons naar het reistijdenschema.

Belbus Schoonhoven voor Schoonhoven, Vlist en Ammerstol: maatvervoer voor senioren. Te bereiken via 0182-383032 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16:00 uur.

Gereformeerde Gemeente Berkenwoude: vervoer van jongeren en ouderen uit Berkenwoude met een tijdelijke hulpvraag.