De Contactcirkel

De Contactcirkel

Deelnemers van De Contactcirkel vormen een groep mensen die iedere dag of op een aantal afgesproken dagen kort telefonisch contact met elkaar hebben.

Deelname aan De Contactcirkel geeft een zekere mate van veiligheid. Daarnaast zorgt het voor regelmatig contact met anderen en kan het een isolement doorbreken. Iedereen, van jong tot oud, kan mee doen met De Contactcirkel.

’s Ochtends start de coördinator op een afgesproken tijdstip de cirkel op door de eerste deelnemer te bellen. Er zijn geen andere kosten aan verbonden dan uw eigen gesprekskosten.

De Contactcirkel is een samenwerkingsverband van onderstaande stichtingen:

  • Stichting Welzijn en Ondersteuning Krimpenerwaard-midden (SWOK-Midden), contact.
  • Stichting SWOS, zie website.
  • Rode Kruis