Respijtzorg

Voor mantelzorgers die langdurig en onbetaald voor een naaste zorgen is het belangrijk om ook even tijd voor zichzelf te nemen,zodat zij niet overbelast raken. Respijtzorgers maken dat mogelijk. Zij nemen de zorgtaken van een mantelzorger voor een korte periode over om deze tijdelijk te ontlasten van de intensieve zorgtaak.

Respijtzorg kent vele vormen:

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals een dagopvang of een verblijf in een logeerhuis of time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

De SWOK-Midden ondersteunt u graag in het vinden van de juiste respijtzorg. Er kan samen gezocht worden naar een vrijwilliger die bijvoorbeeld verschillende activiteiten kan ondernemen, zoals wandelen, een spelletje doen of een fijn gesprek voeren. Ook is het mogelijk dat de mantelzorger ontlast wordt, doordat degenen voor wie gezorgd wordt tijdelijk buitenshuis een activiteit onderneemt of naar onze dagopvang gaat.

Wilt u bijvoorbeeld een avondje uit maar uw partner niet alleen laten? Wij kunnen voor u een vrijwillige respijtzorger zoeken. Vraag dit tijdig aan bij één van onze Welzijnsconsulenten zodat we de tijd hebben voor u te zoeken.